• Zadzwoń do nas: 534 500 550
PL EN

Ekspert radzi - Dysortografia
Czym jest dysortografia? Poznaj przyczyny, objawy i sposoby leczenia

ŹRÓDŁO: REDAKCJA DZIEŃ DOBRY TVN
Osoby z dysortografią zazwyczaj mają ciągłe trudności w przestrzeganiu zasad ortografii, pomimo że dobrze znają jej zasady. Bezpośrednie przyczyny dysortografii to zakłócenia percepcji wzrokowej i słuchowej. Powstają one najprawdopodobniej na skutek mikrouszkodzeń układu nerwowego. Doświadczony nauczyciel znający zagadnienie dysortografii będzie potrafił szybko rozpoznać, czy dane dziecko ma z nią problemy. Bardzo często zdarza się, że występuje razem z dysleksją, dysgrafią i dyskalkulią. Może jednak występować sama, u zupełnie zdrowych i zdolnych dzieci, które poza ortografią i gramatyką nie mają żadnych problemów w nauce. Objawy pojawiają się w momencie, gdy dziecko zaczyna uczyć się pisać. Początkowe problemy wynikają z zakłóceń słuchowych. Dziecko często zamiast literki “b” pisze “p” lub “s” zamiast “z”. Duże trudności sprawia zapisanie wyrazów, w których występują litery podobne wizualnie (np. “d” i “b”, “m” i “n”), niektóre litery są w ogóle pomijane, często występuje łączenie wyrazów ze sobą oraz problemy z zapamiętaniem, w którym miejscu piszemy jakie “rz” lub “u”. Objawy dysortografii sprawiają, że dziecko pomimo nauki i swoich starań dostaje złe oceny z dyktand, prac domowych i ćwiczeń wykonywanych na lekcjach.

Leczenie dysortografii

polega głównie na wykonywaniu odpowiednich ćwiczeń wraz z nauczycielami, rodzicami i terapeutą. Ćwiczenia dla dysortografików są dostępne również online, dlatego rodzice łatwo mogą pobierać je i wykonywać. Czasami przyda się również pomoc logopedy (cały artykuł)

 

Dysortografia - definicje, przyczyny, objawy i ćwiczenia dydaktyczne

ŹRÓDŁO: TOMASZ DELMACZYŃSKI
Przyczyny dysgrafii to powikłania poporodowe, choroby matki oraz czynniki genetyczne. Objawy dysortografii to błędy ortograficzne, mieszanie podobnych oraz dodawanie nieistniejących liter. Leczenie zaburzenia odbywa się w poradni psychologiczno-pedagogicznej, na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych. Ćwiczenia w domu polegają na rozwiązywaniu rebusów, krzyżówek i gier dydaktycznych.
W przypadku nieznacznej dysortografii wystarczy pomoc nauczyciela, który rozumiejąc trudności dziecka dopasuje do niego poziom nauczania. Często bowiem pedagodzy nie zdając sobie sprawy z zaburzenia ucznia, karzą go złymi ocenami. Powoduje to większe napięcie i stres u dziecka, co tylko pogłębia poziom problemów z gramatyką. W przypadku głębszego stopnia dysortografii należy skierować ucznia na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, które są prowadzone przed doświadczonego nauczyciela lub logopedę. Niezmiernie istotna jest też praca rodziców z dzieckiem w domu, która wymaga cierpliwości i zrozumienia jego sytuacji. Często nieraz błędy dziecka powodują śmiech, co wywołuje w nim uczucie frustracji i rezygnacji. Ćwiczenia powinny pobudzać zarówno intelekt, jak i emocje. Dobre ćwiczenia dla dziecka z dysortografią to rebusy, krzyżówki oraz zabawne rysunki, które pozwalają odróżnić błędy od poprawnie napisanych wyrazów. Stosuje się gry dydaktyczne, które zostały stworzone na bazie wieloletniej pracy z dysortografikami. Również wierszyki i piosenki, których treść jest skupiona wokół reguł gramatycznych przynoszą korzyści. Te melodie łatwo wpadają w ucho, dzięki czemu dziecko przypomni sobie ich fragment w razie dylematu ortograficznego, co może ułatwić mu podjęcie decyzji. W przypadku każdego rodzaju dysortografii znaczne korzyści przynosi czytanie książek. Specjaliści zgadzają się, że ta aktywność zmniejsza stopień wszystkich zaburzeń czytania i pisania. (cały artykuł)

Jeśli obserwujesz u swojego dziecka lub u siebie objawy dysortografii, poproś o diagnozę w poradni

 

lista poradni psychologiczno-pedagogicznych

 

Przeczytaj o: Dyskalkulia, DysgrafiaOpto-dyslekcja, Przetrwałe odruchy pierwotne

 

Jesteś terapeutą?  Zapoznaj się z naszymi pomocami!

 

Pomoce terapeutyczne dla optometrysty i terapeuty pedagogicznego i SI