• Zadzwoń do nas: 534 500 550
PL EN

Kwestionariusz 30 pytań COVD-QOL (30 Item COVD-QOL Questionnaire)

Autorem kwestionariusza jest College of Optometrists in Vision Development (COVD - Stowarzyszenie Optometrystów Rozwojowych). Jest to międzynarodowa instytucja zrzeszająca i certyfikująca optometrystów zajmujących się terapią widzenia.

Cel kwestionariusza

Kwestionariusz ten wykorzystywany przez optometrystów zajmujących się terapią widzenia, a skierowany również do terapeutów pedagogicznych oraz rodziców ma na celu zasygnalizowanie możliwych nieprawidłowości w zakresie funkcji wzrokowych, które mogą znacznie utrudniać naukę czytania i pisania. Oprócz dysleksji mogą być dodatkową przyczyną trudności szkolnych dziecka. Problemy uczniów mogą wynikać z deficytów w zakresie koncentracji uwagi spowodowanych słabym poziomem funkcjonowania analizatora wzrokowego oraz obniżonej konwergencji. Trudności te mogą znacząco ograniczać naukę pisania i czytana, przyswajanie nowych treści, przetwarzanie materiału liczbowego, wykonywanie zadań z treścią, a także mogą rzutować na wykonywanie zadań z geometrii oraz na treści przepisywane z tablicy.

Wykrycie symptomów wskazujących na nieprawidłowości w zakresie funkcji wzrokowych powinno skutkować pokierowaniem dziecka na badania optometrystyczne do specjalisty zajmującego się terapią widzenia. Dobranie terapii adekwatnej do stwierdzonych nieprawidłowości, ćwiczenia poprawiające koordynację wzrokowo-ruchową, wzmacniające mięśnie gałek ocznych, akomodację, orientację w przestrzeni znacznie wpływają na postępy w nauce i jakość życia dziecka.  Ma to również istotnie przełożenie na pracę terapeutów z uczniami i przyspiesza realizację celów terapeutycznych.
Zachęcamy do wypełniania kwestionariusza wspólnie z rodzicami lub opiekunami oraz zadanie dziecku pytań dotyczących jego samopoczucia (pytania 1 – 13 z kwastionariusza). Proponujemy, by wypełnienie kwestionariusza poprzedzić kilkudniową obserwacją dziecka pod kątem problemów ocenianych w kwestionariuszu.

Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki – znajdź optometrystę w swoim regionie

 

Kwestionariusz 30 pytań COVD-QOL