• Zadzwoń do nas: 534 500 550
PL EN

Magic Pen - lokalizator akustyczno-świetlny
optometrysta, terapeuta pedagogiczny, SI

Pomoce dla terapeuty pedagogicznego dysleksja dysgrafia Pomoce terapia ręki Pomoce dla terapeuty pedagogicznego dysleksja dysgrafia Pomoce dla optometrysty dysleksja zez ukryty

Lokalizator akustyczno-świetlny Magic Pen wykorzystywany podczas zajęć terapeutycznych prowadzonych w placówkach edukacyjnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i gabinetach optometrystycznych. Stanowi element zajęć edukacyjnych, grafomotorycznych, w terapii widzenia. Wzbogaca je poprzez inną formę aktywności. Dzieci lubią pracować z Lokalizatorem akustyczno-świetlnym Magic Pen, gdyż stanowi on niejako formę nagrody w części zajęć. Grupa wiekowa obejmuje dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Głównym zadaniem Lokalizatora akustyczno-świetlnego jest rozwijanie zdolności percepcyjnych, kształtowanie prawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego oraz kształtowanie znajomości zasad ortograficznych oraz znajomości cyfr i liter u młodszych dzieci. Dla osób z wadami wzroku stanowi jedno z narzędzi treningu optometrystycznego. Magic Pen oddziałuje jednocześnie na kilka zmysłów: wzrok, słuch, zmysł kinestetyczny oraz wspomaga prawidłowy rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej. Prawidłowe połączenie wrażeń wzrokowych i słuchowych z koordynacją ruchów dłoni ma kluczowe znaczenie w rozwoju zdolności uczenia się, czytania i pisania. W przypadku osób z niedowidzeniem urządzenie może być wykorzystywane do ćwiczeń mających za zadanie poprawę fiksacji, a co za tym idzie również poprawę ostrości widzenia w oku.

Magic Pen wyposażony jest w specjalną końcówkę z czujnikiem przypominającą
 pióro. Zamontowana w nim dioda emituje światło zmodulowane, dzięki czemu urządzenie nie jest wrażliwe na oświetlenie zewnętrzne, które mogłoby zakłócać jego pracę. Wbudowany w jednostkę centralną głośnik pozwala na zmianę wysokości i głośności dźwięku informującego o popełnionym przez ćwiczącego błędzie polegającym na wyjściu pisakiem poza linię lub kontur obrysowywanej figury. Sygnałowi dźwiękowemu towarzyszy zapalenie się diody na piórze oraz na urządzeniu. Oprócz regulacji sygnałów alarmowych urządzenie ma możliwość zmiany czułości, co pozwala na dostosowanie poziomu trudności do umiejętności użytkownika oraz jego zwiększanie w miarę czynionych postępów. Lokalizator akustyczno-świetlny reaguje na tło białe lub czarne niezależnie od struktury podłoża, dlatego można go stosować do wykrywania elementów na papierze, materiale, ścianie, itp. Do pracy z Magic Pen przeznaczone są bezpłatnie udostępnione plansze, które można wydrukować na zwykłym papierze, na każdym rodzaju drukarki czy kopiarki. Specjalista korzystający z Magic Pen może opracować i wydrukować swoje własne plansze, które najlepiej będą odpowiadały potrzebom i możliwościom podopiecznych. Plansze można przymocować magnesami do tablicy, ćwicząc w ten sposób motorykę dużą lub pracować przy biurku ćwicząc motorykę małą. Do pracy z Lokalizatorem akustyczno-świetlnym Magic Pen można wykorzystać ogólnodostępne książki dla dzieci i młodzieży, plakaty lub inne materiały w zależności od realizowanych potrzeb.

Dzięki trójkątnej nasadce, która znajduje się w zestawie dziecko mające nieprawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego może utrwalać podczas ćwiczeń prawidłowy schemat ruchowy, niezbędny do kreślenia liter w sposób czytelny. Nakładkę tę stosuje się także by ręka nie stawała się nadmiernie męczliwa podczas dłuższego pisania. Z Lokalizatorem akustyczno-świetlnym Magic Pen mogą ćwiczyć dzieci prawo i leworęczne.

Przeznaczenie dla szkół przedszkoli i PPP

  • Magic Pen
  • Magic Pen
  • Magic Pen plansze
  • Magic Pen zestaw
  • Magic Pen zestaw plansz
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

Zestaw zawiera:

Interaktywne pióro z dodatkowym uchwytem z trójkątną wymienną nakładką dla osób prawo i leworęcznych, zestaw 5-ciu drukowanych plansz (pozostałe plansze do pobrania), zasilacz wraz z transformatorem zapewniającym bezpieczeństwo pracy, słuchawki, instrukcję obsługi w języku polskim, roczną gwarancję producenta. 

Magic Pen jest urządzeniem niskonapięciowym, bezpiecznym w użytkowaniu. Posiada certyfikat CE.

Opcjonalne dodatki:

Zestaw dodatkowych drukowanych 350 plansz do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Zestaw zawiera plansze w formacie A4 z pisanymi literami i cyframi. Na planszach zaznaczone są kierunki prawidłowego pisania - dla dzieci prawo i leworęcznych. Plansze przygotowane są w dwóch wersjach na białym i czarnym tle. Zestaw zawiera plansze ze zdaniami pisanymi czcionką rozstrzeloną podnosząc w ten sposób poziom trudność. Zestaw zawiera również ilustracje i gry. 

Plansze do Magic Pen

 

Cele realizowane
z Lokalizatorem akustyczno-świetlnym Magic Pen

 
WSPOMAGANE FUNKCJE, OBSZARY i PROCESY POZNAWCZE

CELE SZCZEGÓŁOWE

 UWAGA   Kształtowanie koncentracji uwagi.
  Usprawnianie uwagi słuchowej (wysokość dźwięku, intonacja).
  Łączenie uwagi wzrokowej i słuchowej.
 PAMIĘĆ   Kształtowanie pamięci krótkotrwałej.
  Wspomaganie rozwoju pamięci sekwencyjnej, słuchowej, wzrokowej i ruchowej (mięśniowa).
 ANALIZATORY:  INTEGRACJA PERCEPCYJNO-MOTORYCZNA.

a) słuchowy

  Kształtowanie umiejętności kodowania i dekodowania informacji.
  Usprawnianie analizy i syntezy słuchowej.

b) wzrokowy

  Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
  Kształtowanie analizy i syntezy wzrokowej.
  Utrwalanie znajomości liter, znaków interpunkcyjnych.
  Poprawa fiksacji wzroku, a co za tym idzie również poprawę ostrości widzenia w oku.

c) kinestetyczno-ruchowy 

  Wspomaganie i usprawnianie rozwoju motoryki małej (nadgarstek, palce dłoni).
  Kształtowanie chwytu pęsetowego (nadgarstek, palce dłoni).
  Wspomaganie i usprawnianie rozwoju motoryki dużej (staw łokciowy, staw barkowy).
  Stymulowanie czucia głębokiego.
  Kształtowanie prawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego.
  Usprawnianie planowania motorycznego (praksji).
  Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
  Kształtowanie procesu automatyzacji pisania.
 KOMPETENCJE MATEMATYCZNE   Utrwalanie znajomości cyfr i liczb.
  Utrwalanie charakterystycznych cech i wzorów podstawowych figur geometrycznych.
  Kształtowanie orientacji przestrzennej. 

 

Pozostałe produkty z serii: Plansze dla Magic PenRotatorFiksator sakadycznySymetryczne Labirynty

Znajdź lokalnego dostawcę     Kup w sklepie online