• Zadzwoń do nas: 534 500 550
PL EN

Ćwiczenia wspomagające sprawność dłoni i palców, a także rozwój poznawczy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w oparciu o Rotator
terapeuta pedagogiczny

Obserwacje przeprowadzone na zajęciach w poradniach psychologiczno-pedagogicznych pokazały, że dzieci bardzo chętnie wykonują ćwiczenia z udziałem nowatorskiego sprzętu jakim jest Rotator. Prezentowane wybrane ćwiczenia są wprowadzeniem do zajęć prowadzonych z Rotatorem S. Wspomagają skuteczność właściwej terapii poprzez aktywne działanie i mocne pobudzenie ćwiczonych zmysłów i mięśni. 

Zestaw ćwiczeń w wersji drukowanej jest dołączany do Rotatora S. Osoby fizyczne i firmy, które zakupiły Rotator nabyły tym samym prawo do pobrania i kopiowania zamieszczonych wybranych ćwiczeń. Autorem ćwiczeń jest pedagog, terapeuta pedagogiczny Anna Korczyńska-Witczak pracująca na co dzień w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Ćwiczenie 1. Przewlekanie sznurowadła.

Cel główny: Wspomaganie rozwoju motoryki małej.
Cele szczegółowe: Kształtowanie chwytu pęsetowego. Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Kształtowanie koncentracji uwagi. Kształtowanie znajomości pojęcia koła.

Do wykonania ćwiczenia potrzebne będą dziurkowana tarcza z figurami geometrycznymi, kolorowe sznurowadła znajdujące się w zestawie pomocy dołączonym do Rotatora.

Przebieg ćwiczenia: Końcówkę sznurowadła należy zawiązać na tylnej stronie tarczy Rotatora. Zadaniem dziecka jest przewlekać najpierw pierwsze sznurowadło przez leżące obok siebie dziurki w zewnętrznym rzędzie dziurek Rotatora. Sznurowadło należy przewlekać co drugą dziurkę. Tym samym pozostawione zostanie miejsce na sznurowadło w drugim kolorze. Czynność powtarzamy zaczynając od pustego miejsca. Po zakończeniu zadania widoczny będzie kształt koła wyznaczony za pomocą dwóch kolorów sznurowadeł. Razem z dzieckiem należy nazwać utworzony kształt. Razem z dzieckiem należy przejechać palcem po sznurowadle tak, by utrwalić w nim kształt figury oraz schemat ruchowy istotny podczas tworzenia kształtu koła w umyśle dziecka. 

Uwagi dotyczące wykonania ćwiczenia: Należy dostosować wysokość statywu do wzrostu dziecka. Podczas wykonywania ćwiczenia można zmniejszać lub zwiększać odległość pomiędzy dzieckiem, a Rotatorem tak, by dostosowywać stopień trudności do jego możliwości. Dla zwiększenia stopnia trudności można włączyć obrót Rotatora, a także ustalić optymalną szybkość obrotu oraz stronę, w którą będzie się obracać tarcza.
Sznurowadło jest dość długie, dlatego aby uniknąć zniechęcenia przy zbyt wielu powtórzeniach wskazane jest udzielanie dziecku pomocy poprzez lekkie wypychanie sznurowadła od tylnej strony tarczy Rotatora. Należy także podążać za potrzebami i możliwościami dziecka oraz obserwować sposób wykonania zadania.

Ćwiczenie 2. Tworzenie figur geometrycznych.

Cel główny: Wspomaganie rozwoju intuicji geometrycznych.
Cele szczegółowe: Kształtowanie znajomości figur geometrycznych tj. prostokąt, kwadrat, koło, trójkąt. Kształtowanie umiejętności tworzenia figur geometrycznych. Kształtowanie pojęć tj. bok, wierzchołek, kąt. Kształtowanie chwytu pęsetowego. Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Kształtowanie koncentracji uwagi.

Do wykonania ćwiczenia potrzebne będą dziurkowana tarcza z figurami geometrycznymi, kolorowe gumki recepturki, dwa kolory kołeczków znajdujące się w zestawie pomocy dołączonym do Rotatora.

Przebieg ćwiczenia: Za pomocą kołeczków i gumek recepturek prowadzący tworzy prostokąt. Zadaje pytanie: Czy znana jest nazwa utworzonej figury geometrycznej? Jeśli dziecko nie zna nazwy, prowadzący nazywa daną figurę. Następnie prowadzący pyta: Jak można opisać prostokąt? Jeżeli dziecko ma z tym kłopot, prowadzący zadaje pytania pomocnicze dotyczące np. liczby boków, ich długości (czy są jednakowej długości, czy też jedne boki są krótsze, drugie dłuższe, itp.) oraz innych ewentualnych wskazówek zawartych w nazwie figury. Następnie prowadzący podsumowuje wymienione cechy danej figury geometrycznej i rozszerza je o pojęcia: kąt, wierzchołek figury, itp. Za każdym razem demonstruje dziecku poszczególne elementy figury poprzez gest wskazywania, a następnie prosi, by dziecko powtarzało po nim dane czynności. Prowadzący pokazuje po kolei jak stworzyć daną figurę z kołeczków i gumek recepturek. Obok stworzonego przez siebie prostokąta, umieszcza obrazek przedstawiający tę figurę i prosi, aby dziecko spróbowało ułożyć na tarczy Rotatora własny prostokąt. Na koniec dziecko przejeżdża palcem po stworzonej przez siebie i prowadzącego figurze po to, by utrwalić schemat ruchowy obecny podczas tworzenia kształtu prostokąta. 

Rotator pomoce dydaktyczne dla terapeuty psychologiczno-pedagogicznego

Uwagi dotyczące wykonania ćwiczenia: Powyższy schemat można zastosować analogicznie do innych figur geometrycznych. Istotne jest, by dziecko minimum trzy razy przejechało palcem po danej figurze geometrycznej tak, by mogło zapamiętać schemat ruchowy potrzebny do zbudowania danej figury geometrycznej. Celem jest wyłapanie poszczególnych stałych elementów figury by mozna było ją zbudować. Ćwiczenie na Rotatorze może stanowić podsumowanie tematu dotyczącego figur geometrycznych lub być wstępem do zajęć dotyczących tej tematyki.

Należy dostosować wysokość statywu do wzrostu dziecka.
Jeżeli zajęcia dotyczą szczegółowego opisu poszczególnej figury należy skupić się maksymalnie na dwóch figurach geometrycznych. Jeśli prowadzone zajęcia są bardziej ogólnie, dotyczą nazw figur i ich rozpoznawania można omówić wszystkie figury, działając na zasadzie kontrastu figur.

Ćwiczenie 3. Nawlekanie i przewlekanie.

Cel główny: Wspomaganie rozwoju motoryki małej.
Cele szczegółowe: Kształtowanie chwytu pęsetowego (opozycja opuszków palca wskazującego i kciuka). Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Kształtowanie koncentracji uwagi. Kształtowanie znajomości pojęcia koła.

Do wykonania ćwiczenia potrzebne będą dziurkowana tarcza z figurami geometrycznymi, kolorowe sznurowadła oraz koraliki w trzech kolorach znajdujące się w zestawie pomocy dołączonym do Rotatora.

Przebieg ćwiczenia: Końcówkę sznurowadła należy zawiązać na tylnej stronie Rotatora. Zadaniem dziecka będzie przewlec najpierw pierwsze sznurowadło przez dziurkę umieszczoną w zewnętrznym rzędzie dziurek, a następnie nawlekać na sznurowadło kolejno koraliki. Następnie należy przewlec sznurowadło przez kolejną dziurkę przez co koraliki będą znajdowały się w płaszczyźnie poziomej tworząc sekwencję. Powtarzamy te czynności, aż do wykorzystania całego sznurowadła. Pierwsze sznurowadło należy przewlekać co drugą dziurkę. Tym samym pozostawione zostanie miejsce na sznurowadło w drugim kolorze. Zawiązujemy drugie sznurowadło na tylnej stronie tarczy Rotatora, zaczynając od pustego miejsca. Dzięki temu puste miejsca zapełnimy drugim kolorem sznurowadła. Po zakończeniu zadania widoczny będzie kształt koła wyznaczony za pomocą kolorowych sznurowadeł. 

ćwiczenia z Rotatorem

Uwagi dotyczące wykonania ćwiczenia: Koraliki powinny być nawlekane za pomocą dwóch rodzajów chwytów: koralik trzymany jest przez dziecko pomiędzy kciukiem, a palcem wskazującym albo pomiędzy kciukiem, a palcem środkowym. W ten sposób ćwiczona jest opozycja opuszków palca wskazującego, środkowego i kciuka. Wyćwiczenie tej opozycji skutkuje poprawą w zakresie chwytu narzędzia pisarskiego podczas pisania. Należy dostosować wysokość statywu do wzrostu dziecka. Sznurowadło jest bardzo długie i dzieci mogą się łatwo zniechęcić podczas zbyt wielu powtórzeń, dlatego wskazana jest pomoc poprzez lekkie wypychanie sznurowadła od tylnej strony tarczy Rotatora. Należy także podążać za potrzebami i możliwościami dziecka oraz  obserwować sposób wykonania zadania.

Ćwiczenie 4. Dyktando z kołeczkami.

Cel główny: Wspomaganie rozwoju pamięci sekwencyjnej i słuchowej.
Cele szczegółowe: Kształtowanie orientacji przestrzennej w ograniczonej przestrzeni. Poznawanie i utrwalanie znajomości kierunków: w górę, w dół, w prawo, w lewo. Kształtowanie pamięci sekwencyjnej. Kształtowanie uwagi i pamięci słuchowej. Kształtowanie umiejętności tworzenia rytmów. Kształtowanie reprezentacji ikonicznej (np. wyobrażenia wzrokowe i słuchowe). Kształtowanie umiejętności kodowania i dekodowania informacji. Kształtowanie chwytu pęsetowego (opozycja opuszków palca wskazującego i kciuka). Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Kształtowanie koncentracji uwagi.

Do wykonania ćwiczenia potrzebne będą dziurkowana tarcza z figurami geometrycznymi, kolorowe gumki recepturki, dwa kolory kołeczków znajdujące się w zestawie pomocy dołączonym do Rotatora.

Przebieg ćwiczenia: Prowadzący zajęcia wkłada szpilkę w miejsce, z którego dziecko ma zacząć ćwiczenie. Następnie dyktuje polecenia dotyczące: koloru szpilki, liczby szpilek, które należy wykorzystać, a także położenia kolejnej szpilki na tarczy Rotatora. Przykład trzech sekwencji wypowiedzianych po sobie: "Weź jedną, czerwoną szpilkę, włóż ją w dziurkę pod szpilką, która już jest." Potem stosujemy krótkie polecenia: niebieska szpilka na prawo, niebieska szpilka na prawo, czerwona szpilka w górę, czerwona szpilka w prawo, czerwona szpilka w dół, niebieska szpilka na prawo, niebieska szpilka na prawo, czerwona szpilka w górę, czerwona szpilka na prawo, czerwona szpilka w dół, niebieska szpilka na prawo, niebieska szpilka na prawo, czerwona szpilka w górę, itp. Następnie mówimy do dziecka: ,,Teraz Ty, kontynuuj dalej.” 
WAŻNE! Jedna sekwencja musi być powtórzona co najmniej 3-krotnie, aby dziecko zauważyło powtarzalność i klucz według, którego ma dalej kontynuować sekwencję. Jeżeli dziecko ma trudność z dostrzeżeniem prawidłowości, warto pozaznaczać każdą z sekwencji gumką recepturką tak, by wyodrębnić daną sekwencje i by była ona łatwa do zauważenia przez dziecko.
Prowadzący prosi, aby dziecko stworzyło swoją sekwencję i podyktowało ją prowadzącemu tak, by mógł on umieścić ten wzór na tarczy Rotatora. Prosimy, aby dziecko powtórzyło sekwencję 3-krotnie. Dziecko może wziąć do ręki potrzebne mu kołeczki i ułożyć przed sobą lub narysować układ na kartce tak, by łatwiej mu było podyktować wymyśloną sekwencję. Ćwiczenie należy wykonywać zgodnie z zasadą stopniowania trudności. Warto pamiętać o tym, żeby dzieci ćwiczyły również opozycję opuszków palca środkowego i kciuka.

Rotator pomoce dydaktyczne ćwiczenia

Ćwiczenie 5. Wyklaskiwana sekwencja.

Cel główny: Wspomaganie rozwoju pamięci sekwencyjnej i słuchowej.
Cele szczegółowe: Kształtowanie pamięci sekwencyjnej. Kształtowanie uwagi i pamięci słuchowej. Kształtowanie umiejętności tworzenia rytmów. Kształtowanie reprezentacji ikonicznej (np. wyobrażenia wzrokowe i słuchowe). Kształtowanie umiejętności kodowania i dekodowania informacji. Kształtowanie chwytu pęsetowego (opozycja opuszków palca wskazującego i kciuka). Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Kształtowanie koncentracji uwagi.

Do wykonania ćwiczenia będą potrzebne kołeczki w dwóch kolorach, obręcze i gumki recepturki. Potrzebne pomoce znajdują się w zestawie dołączonym do planszy podstawowej Rotatora.

Przebieg ćwiczenia: Prowadzący kładzie obok dziecka kolorowe kołki, gumki recepturki i  obręcze. Następnie prosi dziecko o skupienie uwagi, ponieważ będzie wyklaskiwał rytm. Zadaniem dziecka jest wychwycenie rytmu, który zostanie wyklaskany i powtórzony 3-krotnie, a następnie zobrazowanie go przy użyciu pomocy dydaktycznych, które otrzymał od prowadzącego przed rozpoczęciem zadania. Następnie dziecko odczytuje ułożony przez siebie rytm, a prowadzący sprawdza jego poprawność. Potem dziecko wymyśla własny rytm i wyklaskuje go tak, aby prowadzący mógł go zobrazować za pomocą dostępnych pomocy dydaktycznych. Przykład: Prowadzący klaszcze jeden raz, robi krótką pauzę, klaszcze dwa razy z rzędu, robi pauzę, a następnie klaszcze 3 razy z rzędu. Powtarza tę sekwencję ruchów 3-krotnie tak, aby dziecko mogło wychwycić całą sekwencję, a następnie zobrazować za pomocą pomocy dydaktycznych. 

Rotator ćwiczenia dla wyklaskiwana sekwencja

Uwagi dotyczące wykonania ćwiczenia: Wyklaskiwanie mogą zastąpić: instrumenty muzyczne, tupanie, wystukiwanie rytmów, itp.

Zasada stopniowania trudności, a także dostosowania ćwiczenia do potrzeb dziecka są szczególnie istotne podczas wykonywania tego ćwiczenia. Jest ono samo w sobie wymagające. Dziecko musi wykazać się wysokim poziomem koncentracji i uwagi słuchowej, a także wykorzystać pamięć sekwencyjną.

Ćwiczenie 6. Figury 3D.

Cel główny: Utrwalanie cech charakterystycznych i wzorów podstawowych figur geometrycznych.

Cele szczegółowe: Kształtowanie umiejętności tworzenia figur geometrycznych. Utrwalanie wzorów dotyczących pola powierzchni całkowitej, obwodów i przekątnych figur geometrycznych. Kształtowanie reprezentacji ikonicznej (np. wyobrażenia wzrokowe i słuchowe). Kształtowanie chwytu pęsetowego (opozycja opuszków palca wskazującego i kciuka). Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Kształtowanie koncentracji uwagi.

Do wykonania ćwiczenia będą potrzebne kołeczki w dwóch kolorach oraz gumki recepturki. Potrzebne pomoce znajdują się w zestawie dołączonym do planszy podstawowej Rotatora.

Przebieg ćwiczenia: Ćwiczenie polega na tworzeniu figur geometrycznych na planszy Rotatora przy wykorzystaniu kolorowych kołeczków. Za pomocą gumek recepturek należy zaznaczyć elementy charakterystyczne dla poszczególnych figur geometrycznych np. wysokość, przekątne, przyprostokątna, przeciwprostokątna, podstawy itp. Po utworzeniu danej figury geometrycznej na planszy Rotatora, uczeń ma za zadanie podać wzory na pole powierzchni całkowitej oraz obwód figury, a następnie uzupełnić dane we wzorach na podstawie rysunków. Centymetrem należy zmierzyć potrzebne dane: długości boków, przekątnych lub wysokości.

Rotator figury geometryczne

Ćwiczenie 7. Rytmiczne koraliki.

Cel główny: Wspomaganie rozwoju pamięci sekwencyjnej.
Cele szczegółowe: Kształtowanie umiejętności tworzenia rytmów. Kształtowanie umiejętności kodowania i dekodowania informacji. Kształtowanie pamięci sekwencyjnej. Kształtowanie reprezentacji ikonicznej (np. wyobrażenia wzrokowe i słuchowe). Kształtowanie chwytu pęsetowego (opozycja opuszków palca wskazującego i kciuka). Kształtowanie opozycji opuszków palca środkowego i kciuka. Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Kształtowanie koncentracji uwagi.

Do wykonania ćwiczenia będą potrzebne: sznurowadło oraz koraliki. Potrzebne pomoce znajdują się w zestawie dołączonym do planszy podstawowej Rotatora.

Przebieg ćwiczenia: Końcówkę sznurowadła blokujemy na tylnej stronie tarczy Rotatora (zawiązujemy). Zadaniem dziecka jest przewlec najpierw sznurowadło przez dziurkę umieszczoną w zewnętrznym rzędzie dziurek, a następnie nawlekać na sznurowadło koraliki wg sekwencji, którą dyktuje prowadzący. Następnie dziecko przewleka sznurowadło przez dziurkę znajdującą się na końcu Rotatora przez co koraliki będą znajdowały się w płaszczyźnie poziomej i będą tworzyły sekwencję. Po tym jak trzy razy zostanie podyktowana sekwencja, dziecko kontynuuje dalej samodzielnie nawlekanie wg ustalonego przez prowadzącego wzoru.

ćwiczenie z Rotatorem

Podczas wykonywania tego ćwiczenia istotne jest, aby dziecko nawlekało koraliki na sznurowadło kciukiem i palcem wskazującym na zmianę z kciukiem i palcem środkowym, nie używając pozostałych palców.

Celowo nie podaje się liczby koralików wykorzystywanych podczas ćwiczenia. Zależy ona od indywidualnych możliwości pamięciowych dziecka. 

Ćwiczenie 8. Odwzorowywanie kształtów wg wzoru.

Cel główny: Wspomaganie rozwoju umiejętności odwzorowywania kształtów na podstawie wzoru.
Cele szczegółowe: Kształtowanie pamięci krótkotrwałej. Kształtowanie umiejętności kodowania i dekodowania informacji. Kształtowanie reprezentacji ikonicznej (np. wyobrażenia wzrokowe i słuchowe). Kształtowanie chwytu pęsetowego (opozycja opuszków palca wskazującego i kciuka). Kształtowanie opozycji opuszków palca środkowego i kciuka. Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Kształtowanie koncentracji uwagi.

Do wykonania ćwiczenia będą potrzebne: kołeczki w dwóch kolorach znajdujące się w zestawie dołączonym do planszy podstawowej Rotatora.

Przebieg ćwiczenia: Prowadzący na planszy Rotatora umieszcza kształt. Dziecko ma za zadanie dokładnie odwzorować ten kształt tak, by znajdował się obok kształtu prowadzącego. Następnie dziecko tworzy wzór dla prowadzącego, a on odwzorowuje go i umieszcza obok wzoru dziecka. 

Odwzorowywanie kształtów według wzoru

Uwagi dotyczące wykonania ćwiczenia: Warto zacząć od prostego kształtu, który będzie łatwy do powielenia. Ważne, żeby dziecko odczuwało sukces i miało poczucie, że wykonało to zadanie samodzielne. Następnie można stopniowo zwiększać stopień trudności.

Ćwiczenie 9. Odwzorowywanie kształtów z pamięci.

Cel główny: Wspomaganie rozwoju umiejętności odwzorowywania kształtów z pamięci.
Cele szczegółowe: Kształtowanie pamięci krótkotrwałej. Kształtowanie umiejętności kodowania i dekodowania informacji. Kształtowanie reprezentacji ikonicznej (np. wyobrażenia wzrokowe i słuchowe). Kształtowanie chwytu pęsetowego (opozycja opuszków palca wskazującego i kciuka). Kształtowanie opozycji opuszków palca środkowego i kciuka. Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Kształtowanie koncentracji uwagi.

Do wykonania ćwiczenia będą potrzebne: kołeczki w dwóch kolorach znajdujące się w zestawie dołączonym do planszy podstawowej Rotatora.

Przebieg ćwiczenia: Prowadzący rysuje wybrany przez siebie kształt na oddzielnej kartce. Dziecko ma za zadanie dokładnie odwzorować ten kształt tak, by znajdował się obok kształtu prowadzącego. Natomiast ma ograniczony czas na zapamiętanie tego kształtu i odtworzenie go z pamięci. Po upływie tego czasu np. 3 minut, prowadzący zakrywa kartkę z kształtem. Zadaniem dziecka jest odtworzyć jak najlepiej ten kształt z pamięci. 

Odwzorowywanie kształtów z pamięci

Uwagi dotyczące wykonania ćwiczenia: Prowadzący może dla ułatwienia zadania, narysować kształt na kartce w kratkę, dzięki temu dziecko łatwiej zapamięta wzór, ponieważ będzie on umieszczony w ograniczonej przestrzeni jaką tworzą kratki. Jeśli prowadzący będzie chciał zwiększyć poziom trudności, może umieścić kształt na białej kartce. Dziecko nie będzie miało punktu odniesienia, będzie musiało dokładnie zaplanować rozmieszczenie poszczególnych elementów na planszy Rotatora.

Dodatkowym elementem, który decyduje o stopniu trudności zadania jest limit czasu na zapamiętanie lub brak limitu czasu. Jeżeli ustalimy limit czasu to możemy również dawać więcej lub mniej czasu na wykonanie zadania np. 5 minut, 3 minuty czy też 1 minuta.O wiele łatwiejsze zadanie będzie miało dziecko, które nie będzie miało limitu czasu na zapamiętanie kształtu. Jeżeli chcemy ćwiczyć pamięć krótkotrwałą to najlepiej jest wprowadzać limit czasowy, natomiast jeżeli ważne jest by dziecko nauczyło się kształtu na dłużej to nie stosujemy limitu czasu.

Ćwiczenie 10. Cztery pory roku.

Cel główny: Wspomaganie pamięci sekwencyjnej oraz orientacji w czasie.
Cele szczegółowe: Kształtowanie umiejętności tworzenia rytmów. Kształtowanie znajomości pór roku i ich kolejności, a także cech charakterystycznych każdej z nich. Kształtowanie umiejętności kodowania i dekodowania informacji. Kształtowanie pamięci sekwencyjnej. Kształtowanie reprezentacji ikonicznej (np. wyobrażenia wzrokowe i słuchowe). Kształtowanie chwytu pęsetowego (opozycja opuszków palca wskazującego i kciuka). Kształtowanie opozycji opuszków palca środkowego i kciuka. Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Kształtowanie koncentracji uwagi.

Do wykonania ćwiczenia będą potrzebne: sznurowadło oraz cztery kolory koralików. Potrzebne pomoce znajdują się w zestawie dołączonym do planszy podstawowej Rotatora.

Przebieg ćwiczenia: Końcówkę sznurowadła należy zawiązać na tylnej stronie podstawowej tarczy Rotatora. Zadaniem dziecka jest przewlekanie najpierw sznurowadła przez dziurkę umieszczoną w zewnętrznym rzędzie dziurek, a następnie nawlekanie na sznurowadło kolejno koralików wg kolejności pór roku:

-   zielony koralik symbolizuje wiosnę

-   czerwony koralik symbolizuje lato

-    żółty koralik symbolizuje jesień

-    niebieski koralik symbolizuje zimę                                                                             

Następnie wykonuje sekwencję 3-krotnie wg wskazówek prowadzącego. Dalej kontynuuje wzór samodzielnie. Następnie dziecko przewleka sznurowadło przez drugą ostatnią dziurkę Rotatora przez co koraliki będą znajdowały się w płaszczyźnie poziomej i będą tworzyły sekwencję. Dziecko ma za zadanie wypowiadać na głos nazwy pór roku. Wskazywać, która pora roku jest pierwsza, która druga, która trzecia, a która ostatnia. Przy każdej porze roku warto utrwalać jej nazwę poprzez skojarzenie dotyczące cech charakterystycznych tylko dla tej pory roku.

ćwiczenie cztery pory roku

Pozostałe produkty z serii: Magic Pen, Rotator