Otwarte
e-Sklep
24h
Przesiewowe badania widzenia

w projekcie

Spojrzeć

Inaczej©

Badania przesiewowe wybranych parametrów wzrokowych mają na celu wczesne wykrycie nieprawidłowości w procesie widzenia, które dla opiekunów dziecka niekoniecznie są widoczne, wiemy bowiem, że kilkuletnie dziecko nie powie nam, iż źle widzi, ponieważ nie rozumie co znaczy prawidłowo widzieć. Prawdopodobnie za naturalne uznaje niewyraźne obrazki w książce czy „tańczące” litery przed oczami. Nierozpoznane i nieleczone odpowiednio wcześnie trudności z widzeniem nie tylko utrudniają funkcjonowanie, ale mogą być elementem dysleksji, dysgrafiii problemów w nauce.

Korzyści

dla rodziców i opiekunów

dziecka

Wykrycie nieprawidłowości u dziecka będzie podstawą do wskazania działań w kierunku dalszej pogłębionej diagnostyki u okulisty, optometrysty czy ortoptysty w celu pełnej diagnozy narządu wzroku, zaopiekowania się dzieckiem pod względem medycznym – korekta okularowa, leczenie lub terapia wzrokowa.

Aspekty wzrokowe mające bezpośredni wpływ na naukę pisania i czytania, oprócz samej korekcji okularowej, to: spostrzeganie wzrokowe, pamięć wzrokowa, myślenie w znaczeniu operacji umysłowych typu różnicowanie, podobieństwa, klasyfikacja, uogólnianie czy orientacja w otoczeniu, w czasie, w przestrzeni i inne.

Dysfunkcje narządu wzroku to szersze pojęcie odnoszące się nie tylko do wad wzroku korygowanych okularami.

ПЕРЕВАГИ

ДЛЯ БАТЬКІВ

ТА ОПІКУНІВ

Виявлення відхилень у дитини буде підставою для призначення дій щодо подальшої поглибленої діагностики у офтальмолога, оптометриста чи окулісти, з метою повної діагностики органу зору, догляду за дитиною в медичному плані – корекції окулярів, лікування, або терапія зору.

Візуальними аспектами, які мають безпосередній вплив на навчання читання та писання, окрім корекції окулярів, є зорове сприйняття, зорова пам’ять, мислення у сенсі розумових операцій, таких як диференціація, подібність, класифікація, узагальнення чи орієнтування в навколишньому середовищі, у часі, у просторі та ін.
Порушення зору – це ширший термін, який стосується не лише дефектів зору, які виправляються за допомогою окулярів.

Korzyści

dla przedszkoli

i szkół

Przesiewowe badanie widzenia może być wykonane przed, w trakcie lub po diagnozie gotowości szkolnej 6-latków, które ma służyć wyrównaniu i zwiększeniu szans edukacyjnych dzieci przed rozpoczęciem nauki w szkole.

Przesiewowe badanie wybranych parametrów wzrokowych wykonane przed diagnozą lub w jej trakcie daje możliwość wczesnego wykrycia dysfunkcji mających wpływ na rozwój dziecka w zakresie funkcji psychomotorycznych i społeczno-emocjonalnych mówimy tu między innymi o sferze fizyczno-ruchowej, lateralizacji, sferze poznawczej.

Korzyści

dla poradni

PPP, NPPP

Pisemna diagnoza od specjalisty okulisty, optometrysty czy ortoptysty potwierdzająca nieprawidłowości w procesie widzenia daje szersze spojrzenie na przyczyny trudności edukacyjnych u dzieci oraz koreluje z bateriami testów stosowanych w poradni psychologiczno-pedagogicznej do diagnozy specyficznych trudności w nauce pisania i czytania.

Placówki chętne do wzięcia udziału w kolejnych edycjach badań przesiewowych widzenia prosimy o zgłaszanie się do Małgorzaty Wójcik, tel. kom. 534 500 550 lub onya@onya.pl

Używamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Other cookies
Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam naszych produktów, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Zmień preferencje Akceptuj wszystkie
Cookies