Przesiewowe badania widzenia

w projekcie

Spojrzeć

Inaczej©

Badania przesiewowe wybranych parametrów wzrokowych mają na celu wczesne wykrycie nieprawidłowości w procesie widzenia, które dla opiekunów dziecka niekoniecznie są widoczne, wiemy bowiem, że kilkuletnie dziecko nie powie nam, iż źle widzi, ponieważ nie rozumie co znaczy prawidłowo widzieć. Prawdopodobnie za naturalne uznaje niewyraźne obrazki w książce czy „tańczące” litery przed oczami. Nierozpoznane i nieleczone odpowiednio wcześnie trudności z widzeniem nie tylko utrudniają funkcjonowanie, ale mogą być elementem dysleksji, dysgrafii i problemów w nauce.

Korzyści

dla opiekunów

dziecka

Wykrycie nieprawidłowości u dziecka będzie podstawą do wskazania działań w kierunku dalszej pogłębionej diagnostyki u okulisty, optometrysty czy ortoptysty, w celu pełnej diagnozy narządu wzroku i zaopiekowanie się dzieckiem pod względem medycznym – korekta okularowa, leczenie lub terapia wzroku.

Korzyści

dla PPP, NPPP

szkół i przedszkoli

Pisemna diagnoza od specjalisty okulisty, optometrysty czy ortoptysty potwierdzająca nieprawidłowości w procesie widzenia daje szersze spojrzenie na przyczyny trudności edukacyjnych u dzieci i koreluje z bateriami testów stosowanych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do diagnozy specyficznych trudności w nauce pisania i czytania.

Placówki chętne do wzięcia udziału w kolejnych edycjach badań przesiewowych widzenia prosimy o zgłaszanie się do Małgorzaty Wójcik, tel. kom. 534 500 550 lub onya@onya.pl

Używamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Other cookies
Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam naszych produktów, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Zmień preferencje Akceptuj wszystkie
Cookies