Otwarte
e-Sklep
24h
Dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, zespół Aspergera

Pomoce terapeutyczne

Magic Pen
z planszami

Koordynacja wzrokowo-ruchowa
Motoryka mała
Dysgrafia
Dyskalkulia
Dysortografia

Rotator
S

Koordynacja wzrokowo-ruchowa
Motoryka mała i duża
Dysgrafia
Dyskalkulia

Fiksator
Sakadyczny

Koordynacja wzrokowo-ruchowa
Motoryka mała i duża
Dysgrafia
Dyskalkulia

Symetryczne
Labirynty

Koordynacja wzrokowo-ruchowa
Motoryka mała i duża
Lateralizacja
Dysgrafia
Dyskalkulia

Magic Ball

Motoryka mała
Dysgrafia

Finger Trainer

Motoryka mała
Dysgrafia

Kwestionariusz

Diagnoza
Badania przesiewowe

UVC

Czyste powietrze
Czysta powierzchnia

Koordynacja wzrokowo-ruchowa, motoryka mała
Dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia

Magic Pen

z planszami

Lokalizator akustyczno-świetlny Magic Pen ONYA® to sprawdzone narzędzie do rozwijania umiejętności percepcyjno-motorycznych poprzez śledzenie wzorów. Chociaż zastosowanie jest prawie nieograniczone najczęściej używany jest do rozwijania małej motoryki, koordynacji oko-ręka, lateralizacji, kierunkowości, percepcji słuchowej, analizy i syntezy wzrokowej, orientacji przestrzennej. Z powodzeniem stosowany jest u osób wykazujących trudności w nauce pisania i czytania, niedowidzących, nadpobudliwych i dysgraficznych.

Magic Pen jest przenośny, łatwy w użyciu i przyjazny dla użytkownika. Powoduje, że powtarzalne zadania manualne wydają się grą czy zabawą zachęcającą do ćwiczeń i doskonalenia umiejętności. Pióro Magic Pen’a zapewnia natychmiastową słuchową informację zwrotną przez co spełnia funkcję samokorygującą i może być używane bez lub z nadzorem. Ćwiczący może pracować we własnym tempie, może założyć słuchawki, aby wyeliminować czynniki rozpraszające.

Prawidłowe połączenie wrażeń wzrokowych i słuchowych z koordynacją ruchów dłoni ma kluczowe znaczenie w rozwoju zdolności uczenia się, czytania i pisania, dlatego Magic Pen został zaprojektowany tak, by uzyskać lepsze wyniki terapii w szybszym czasie oraz przy osiąganiu maksymalnej satysfakcji ćwiczącego ucznia. Integruje wizualne, słuchowe, kinestetyczne i dotykowe bodźce umożliwiając postęp we wszystkich obszarach jednocześnie - zmniejszając w ten sposób czas i wysiłek związany z terapią. To zintegrowane podejście zapewnia lepszą motywację do wykonywanych zadań.

Magic Pen ONYA® stanowi element zajęć terapeutycznych, korekcyjno-kompensacyjnych. Wzbogaca je poprzez inną, ciekawą formę aktywności.

ćwiczenia oko ręka interaktywne pióro magic pen

Opis działania

Magic Pen wyposażony jest w interaktywne pióro niewrażliwe na oświetlenie zewnętrzne. Wbudowany w jednostkę centralną głośnik pozwala na zmianę wysokości i głośności dźwięku informującego o popełnionym błędzie polegającym na wyjściu pióra poza linię. Sygnałowi dźwiękowemu towarzyszy zapalenie się diody na piórze oraz w jednostce centralnej. Oprócz regulacji sygnałów alarmowych urządzenie ma możliwość zmiany czułości, co pozwala na dostosowanie poziomu trudności do umiejętności dziecka oraz jego zwiększanie w miarę czynionych postępów.

Lokalizator akustyczno-świetlny reaguje na tło białe lub czarne niezależnie od struktury podłoża, dlatego można go stosować do wykrywania elementów na papierze, materiale, ścianie, itp. Standardowo do pracy z Magic Pen wykorzystuje się drukowane plansze. Specjalista może również opracować swoje własne materiały. Drukowane plansze można przymocować magnesami do tablicy, ćwicząc dodatkowo motorykę dużą lub pracować przy biurku ćwicząc motorykę małą. Do pracy z Magic Pen można wykorzystać ogólnodostępne książki lub inne materiały w zależności od realizowanych potrzeb.

Dzięki trójkątnej nasadce znajdującej się w zestawie dziecko z nieprawidłowym chwytem narzędzia pisarskiego może utrwalać prawidłowy schemat ruchowy niezbędny do kreślenia liter w sposób czytelny. Nakładkę tę stosuje się także by ręka nie stawała się nadmiernie męczliwa podczas dłuższego pisania – dotyczy to głównie dzieci z nieprawidłowym napięciem mięśniowym.

Jednostka centralna Magic Pen, interaktywne pióro, dodatkowy uchwyt dla osób wykazujących trudności w prawidłowym trzymaniu długopisu (uchwyt zawiera trójkątną wymienną nasadkę dla osób prawo i leworęcznych), zestaw drukowanych plansz w formacie A4 (tylko na białym tle), słuchawki, zasilacz, instrukcję obsługi w języku polskim, zeszyt ćwiczeń - przewodnik dla terapeuty.

Magic Pen

Bezpłatne
plansze

Do Magic Pen dołączony jest zestaw drukowanych plansz w formacie A4. Zestaw zawiera: labirynty o różnym stopniu trudności (28 sztuk), figury geometryczne i wzory (22 sztuki), przedmioty i postacie bajkowe dla przedszkolaków (12 sztuk), wyrazy z „ch, h, rz, ż, ó, u” utrwalające zasady ortografii u młodszych dzieci (50 sztuk), zdania zapisane czcionką pisaną, pogrubioną i rozstrzeloną (3 x 10 sztuk).

Magic Pen

Autorskie
plansze

Specjalnie opracowany zestaw 350 plansz formatu A4 z literami i cyframi zapisanymi pismem pisanym, z naniesionym kierunkiem pisania, oddzielnie dla dzieci prawo i leworęcznych, na białym i czarnym tle – dla osób niedowidzących i słabowidzących. W zestawie są również plansze zawierające figury, wzory, rysunki zwierząt, przedmiotów pozwalające na wykonywanie zadań utrwalających i rozwijających treści zawarte w podstawie programowej.

Magic Pen

Własne
plansze

Wystarczy biała kartka papieru dowolnego formatu (A5, A4, A3 czy A2) oraz czarny flamaster, wyobraźnia i wiedza specjalisty i w ten sposób stworzymy własny wzór przygotowany specjalnie dla konkretnego ucznia, zgodny z jego indywidualnymi potrzebami. Możemy również zastosować czarną kartkę papieru i biały flamaster.

Poproś o ofertę dla placówki oświatowej
onya@onya.pl
Koordynacja wzrokowo-ruchowa, motoryka mała
Dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia

Lateralizacja

Symetryczne Labirynty
z Przesłoną

Symetryczne Labirynty z Przesłoną wykorzystywane w treningu lateralnym usprawniają propriocepcję, pamięć wzrokową i ruchową, koordynację obu rąk, dysocjację palców. Ćwiczą koncentrację uwagi, fiksację wzroku. Integrują pracę obu półkul. Poprawiają technikę pisania, rozwijają umiejętności matematyczne, usprawniają obsługę klawiatury komputera. Specjalnie profilowane guziczki o wyraźnie wyczuwalnej strukturze wymuszają odpowiedni nacisk oraz są dodatkowym elementem ćwiczeń czucia głębokiego.

Symetryczne Labirynty integrują wizualne, kinestetyczne i dotykowe bodźce umożliwiając postęp we wszystkich obszarach jednocześnie zmniejszając w ten sposób czas i wysiłek związany z terapią. To zintegrowane podejście zapewnia lepszą motywację do wykonywanych zadań. Przeznaczone dla osób prawo i leworęcznych.

Symetryczne Labirynty z Przesłoną są przeznaczone do rozwijania i utrwalania umiejętności niezbędnych w nauce pisania i czytania. Dzięki ćwiczeniom na dwóch niezależnych wzorach pobudzane jest prawidłowe oddziaływanie obu półkul mózgowych, koncentracja uwagi, koordynacja między aparatem wzroku a ruchu. Dla prawidłowego wykonania ćwiczenia niezbędna jest koordynacja obu rąk i właściwe napięcie mięśni palców.

Symetryczne Labirynty z Przesłoną

Ćwiczenia

Dzięki wzorom o różnym stopniu trudności ćwiczenia mogą wykonywać osoby o zróżnicowanych potrzebach. Wprowadzając dodatkowe elementy można zwiększać stopień trudności:

1° trudności – ćwiczenia wykonywane przy stole w pozycji siedzącej, a następnie przy tablicy w pozycji stojącej – w obu przypadkach przy zachowaniu prawidłowej postawy ciała.
2° trudności – ćwiczenia wykonywane z zamkniętymi oczami.
3° trudności – ćwiczenia wykonywane w pozycji leżącej na brzuchu, ręce lekko wyciągnięte, tyłów uniesiony, Symetryczne Labirynty ułożone na podłodze przed ćwiczącym.
4° trudności – ćwiczenia wykonywane na dwóch niezależnych wzorach (każda ręka po innym wzorze), dodatkowym utrudnieniem jest śledzenie wzoru w przeciwnych kierunkach.
5° trudności – ćwiczenia wykonywane z przesłoną zasłaniającą jedną rękę (dla prawo i leworęcznych), przy tym ćwiczeniu bardzo mocno pracuje ćwiczona półkula. Można również położyć drugą planszę z labiryntami na Przesłonie ćwicząc ruchy w dwóch płaszczyznach.

Symetryczne Labirynty

Wyposażenie

Symetryczne Labirynty z Przesłoną – w zestawie: przesłona z magnetyczną podstawą do zasłaniania jednej strony planszy z labiryntami oraz do zamocowania w pionie na tablicy, siedem labiryntów o różnych wzorach i zróżnicowanym stopniu trudności, komplet specjalistycznych guziczków w kolorze czarnym (10 sztuk), instrukcja i opis ćwiczeń w języku polskim.

Symetryczne Labirynty – w zestawie: siedem labiryntów o różnych wzorach i zróżnicowanym stopniu trudności, komplet specjalistycznych guziczków w kolorze czarnym (10 sztuk), instrukcja i opis ćwiczeń w języku polskim.


Dodatkowym zestawem są kolorowe guziczki (10 sztuk w jednym kolorze).

Film z warsztatów z Symetrycznymi Labiryntami
Poproś o ofertę dla placówki oświatowej
onya@onya.pl
Koordynacja wzrokowo-ruchowa, motoryka mała i duża
Dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia

Rotator - S

Głównym zadaniem Rotatora jest rozwijanie, usprawnianie i kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijanie zdolności percepcyjnych, motorykę małą, kształtowanie świadomości przestrzennej. Ćwiczenia wykonywane na Rotatorze zawierają elementy treningu wzrokowego.

Rotator przeznaczony jest do ćwiczeń z dziećmi mającymi trudności nie tylko grafomotoryczne, ale również edukacyjne. Pozwala na wykonywanie zadań utrwalających i rozwijających treści zawarte w podstawie programowej. Ćwiczenia pobudzają zmysł kinetyczny bezpośrednio wpływając na jego rozwój przez:

 • rozwój odruchów planowania i prowadzenia ruchu, regulację napięcia mięśniowego i koordynację pracy mięśni, a także wyższych czynności umysłowych związanych ze schematem ciała,
 • ćwiczenia wymagające utrzymania właściwej stabilizacji ciała (ćwiczenia w rożnych pozycjach),
 • ćwiczenia kształtujące umiejętność dysocjacji palców.

Dobra praca zmysłu kinetycznego determinuje prawidłową koordynację wzrokowo-ruchową.

Ćwiczenia z Rotatorem

Rotator jest urządzeniem do ćwiczeń oko-ręka wyposażonym w specjalistyczne tarcze do ćwiczeń statycznych i dynamicznych (dowolnie ustawiana prędkość obrotowa od 0 do 45 obrotów na minutę). Różne rodzaje tarcz oraz możliwość ustawiania prędkości obrotowej pozwalają na dopasowanie poziomu trudności zadań do aktualnych możliwości dziecka oraz do jego podwyższania w miarę postępów. Natomiast regulowana wysokość tarcz i kąt ich pochylenia umożliwia wykonywanie ćwiczeń dzieciom o różnym wzroście oraz z niepełnosprawnością fizyczną.
rotator urządzenie wraz z tarczami do ćwiczeń oko ręka
Z czego składa się

Rotator S

Rotator wyposażony jest w specjalistyczne tarcze, które są głównym elementem wszystkich ćwiczeń. Uzupełnieniem są dodatkowe przedmioty o różnych kształtach, wielkości i strukturze dostarczające wrażeń dotykowych.

Podstawowa tarcza
Biała tarcza z kolorowymi figurami geometrycznymi zawiera szereg otworów przeznaczonych do ćwiczeń statycznych oraz dynamicznych przy wykorzystaniu kolorowych linek, gumek, kołeczków i obręczy.
Biała tarcza
Czysta biała dziurkowana tarcza wzbogaca zakres ćwiczeń w oparciu o rytmy, dyktanda, sekwencje. Pozwala na szersze realizowanie indywidualnych potrzeb dziecka w oparciu o kreatywność specjalisty.
Pierścienie Wallacha
Tarcze z ekscentrycznymi kołami umożliwiają uzyskanie wrażenia widzenia przestrzennego nawet osobom z zaburzonym widzeniem obuocznym, które w związku z tłumieniem oka nie mają widzenia stereoskopowego. Służą̨ również do ćwiczenia poprawy akomodacji i fiksacji wzroku.
Wyposażenie Rotatora - S
Jednostka centralna, statyw, biała i czarna śruba do mocowania tarcz, cztery tarcze, zestaw 40 kołeczków w dwóch kolorach wraz z pojemnikiem do przechowywania, zestaw kolorowych linek o różnej długości, zestaw specjalnych kolorowych gumek, zestaw 40 kołeczków do gumek w dwóch kolorach, zestaw 40 obręczy w dwóch kolorach, zasilacz, drukowany zestaw ćwiczeń, instrukcja obsługi w języku polskim.

Rozpoczynamy ćwiczenia

z Rotatorem

Zanim przystąpimy do ćwiczeń musimy złożyć urządzenie. Oto krótki instruktaż jak to zrobić i jak wymienić tarczę (najlepiej, gdy jednostka centralna Rotatora znajduje się w pozycji jak na filmie).

Poproś o ofertę dla placówki oświatowej
onya@onya.pl
Koordynacja wzrokowo-ruchowa, motoryka mała i duża
Dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia

Fiksator

Sakadyczny

Fiksator Sakadyczny to wielofunkcyjne narzędzie do terapii koordynacji wzrokowo-ruchowej. Stosowany w dysleksji rozwojowej usprawnia i rozwija uwagę, pamięć, analizator wzrokowy i kinestetyczno-ruchowy oraz kompetencje matematyczne. Rozwija dokładność i uczy planowania ruchów. Zaprojektowany w celu uzyskania lepszych wyników terapii w szybszym czasie oraz przy osiąganiu maksymalnej satysfakcji ćwiczącego ucznia. Przystosowany dla osób z niepełnosprawnością fizyczną.

fiksatom sakadyczny tablica świetlna do ćwiczeń oko ręka

Opis działania

Fiksator Sakadyczny jest tablicą świetlną zawierającą trójkolorowe lampki ułożone w trzy koncentryczne okręgi. Wbudowany procesor pozwala na różnorodności działań terapeutycznych w oparciu o:

 • własne tempo – lampka zapala się i czeka, aż użytkownik ją naciśnie,
 • automatyczne tempo – lampki zapalają się z automatycznie zapisaną prędkością,
 • automatyczne tempo ze śledzeniem prędkości – prędkości zapalania lampek rośnie lub maleje w zależności od wydajności użytkownika,
 • trening widzenia peryferyjnego,
 • centralną fiksację,
 • aktywność strony (prawa, lewa, góra, dół).
Docenionym walorem Fiksatora Sakadycznego jest wysoka motywacja do prawidłowego wykonania zadań bez napinania pracujących mięśni ciała i gałek ocznych, czyli w pełnym rozluźnieniu i skupieniu na ćwiczeniu.

Głównym zadaniem każdego programu ćwiczeń jest realizowanie określonych funkcji poprzez wyłączanie zapalających się lampek. Programy różnią się między sobą realizowanymi funkcjami poprzez sekwencję zapalanych lampek, kolorem i czasem zapalania się lampek, reakcją na wciśnięcie lampki, czasem trwania programu.Zaprogramowane ćwiczenia realizują między innymi cele:

 • kształtowanie koncentracji uwagi,
 • usprawnianie umiejętności wyodrębniania istotnych elementów z pola percepcyjnego i tłumienie elementów nieistotnych,
 • kształtowanie zdolności zaangażowania się̨ w analizę̨ danego bodźca, a następnie przekierowanie uwagi na inny bodziec,
 • kształtowanie pamięci krótkotrwałej oraz wspomaganie rozwoju pamięci sekwencyjnej i wzrokowej,
 • kształtowanie analizy i syntezy wzrokowej,
 • wspomaganie i usprawnianie rozwoju motoryki małej i dużej,
 • kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i refleksu,
 • usprawnianie praksji,
 • kształtowane orientacji przestrzennej - wyodrębnianie strony lewej i prawej, góra - dół,
 • utrwalanie pojęć matematycznych (figury, kąty).

Ćwiczenia opierają się na realizowaniu szybkich fiksacji sakkadowych, dokładności, szybkości, sekwencjonowania, kierunkowości, rozpoznawania wzorców, przewidywania, świadomości peryferyjnej.

Wybrane ćwiczenia z okularami z czerwono-zielonym filtrem są jedną z metod wstępnej diagnozy przy zaburzeniu widzenia obuocznego. Są doskonałym narzędziem do badania przesiewowego wzroku bez dodatkowej specjalistycznej wiedzy. Wyniki stanowią podstawę do skierowania na szczegółowe badania do optometrysty, ortoptysty.

W zestawie: elektroniczna tablica o wymiarach 60 x 60 cm z wgranym zestawem 64 ćwiczeń, odwracalne okulary z filtrem czerwono-zielonym z taśmą elastyczną (1 sztuka), odwracalne okulary nakładki z filtrem czerwono-zielonym do zakładania na dowolne własne okulary korekcyjne (1 sztuka), metalowy stelaż do zawieszenia na ścianie z możliwością regulacji wysokości tablicy, szablon do samodzielnego montażu, zestaw niezbędnych śrub, instrukcja ćwiczeń i obsługi w języku polskim.

Ćwiczenia z Fiksatorem Sakadycznym samoistnie
angażują dzieci dając poczucie niezłej zabawy.

Poproś o ofertę dla placówki oświatowej
onya@onya.pl
Motoryka mała
Dysleksja, dysgrafia

Finger Trainer

TRENER PALCÓW
Narzędzie do treningu mięśni palców. Występuje w dwóch wersjach obciążenia 4 kg/8,8lb i 5 kg/11lb.
Pomaga budować odpowiednie napięcie mięśni palców oraz chwytu przez co ręce mniej męczą się podczas wykonywania powtarzalnych ruchów, pisania czy innych ćwiczeń terapeutycznych. Ćwiczenia polegają na rozciąganiu i zginaniu palców dłoni, podczas gdy palce obciążone są Extender’em stawiającym opór. Ćwiczenia można wykonywać jedną ręką lub obiema na raz. Wykonuje się je przez 1, 2 minuty lub do pojawienia się zmęczenia dłoni, następuje przerwa i ponowny powrót do ćwiczeń. Należy wykonać kilka serii ćwiczeń.

extender trener mięśni palców
Motoryka mała
Dysleksja, dysgrafia

Magic Ball

PIŁECZKI DO INTEGRACJI PERCEPCYJNO-MOTORYCZNEJ
Ćwiczenia z piłeczkami kształtują koncentrację uwagi oraz synchronizację obu rąk. Dzięki charakterystycznej budowie i teksturze stymulują czucie głębokie w obrębie dłoni. Stymulują i wzmacniają mięśnie palców. Prawidłowe wykonanie zadania uczy logicznego myślenia i orientacji przestrzennej w zakresie schematu własnego ciała.

Zobacz jak ćwiczyć z piłeczkami
Diagnoza, badania przesiewowe

Kwestionariusz
COVD-QOL

Kwestionariusz 30 pytań COVD-QOL (30 item COVD-QOL questionnaire) jest dobrym narzędziem do przesiewowego badania wzroku dzieci w wieku szkolnym. Autorem kwestionariusza jest College of Optometrists in Vision Development (COVD - Stowarzyszenie Optometrystów Rozwojowych). Jest to międzynarodowa instytucja zrzeszająca i certyfikująca optometrystów zajmujących się terapią widzenia.

Kwestionariusz ten wykorzystywany przez optometrystów zajmujących się terapią widzenia, a skierowany również do terapeutów pedagogicznych i rodziców ma na celu zasygnalizowanie możliwych nieprawidłowości w zakresie funkcji wzrokowych, które mogą znacznie utrudniać naukę czytania i pisania. Oprócz dysleksji mogą być dodatkową przyczyną trudności szkolnych dziecka. Problemy uczniów mogą wynikać z deficytów w zakresie koncentracji uwagi spowodowanych słabym poziomem funkcjonowania analizatora wzrokowego oraz obniżonej konwergencji. Trudności te mogą znacząco ograniczać naukę pisania i czytana, przyswajanie nowych treści, przetwarzanie materiału liczbowego, przepisywanie z tablicy, itp.

Wykrycie symptomów wskazujących na nieprawidłowości w zakresie funkcji wzrokowych powinno skutkować pokierowaniem dziecka na badania optometrystyczne do specjalisty zajmującego się terapią widzenia. Dobranie terapii adekwatnej do stwierdzonych nieprawidłowości, ćwiczenia poprawiające koordynację wzrokowo-ruchową, wzmacniające mięśnie gałek ocznych, akomodację, orientację w przestrzeni znacznie wpływają na postępy w nauce i jakość życia dziecka. Ma to również istotnie przełożenie na pracę terapeutów z uczniami i przyspiesza realizację celów terapeutycznych.

Kwestionariusz 30 pytań COVD-QOL dołączamy do każdego zakupionego urządzenia. Na prośbę udostępniamy go bezpłatnie.

Pobierz bezpłatnie z e-sklepu lub napisz, a prześlemy
onya@onya.pl
uvc - oczyszcza powietrze

Roch

Oczyszczacze powietrza UV-C ONYA zwane również lampami przepływowymi czy sterylizatorami skutecznie dezynfekują powietrze. Dwustopniowy proces oczyszczania odbywa się wewnątrz komory recyrkulacyjnej. Po przejściu przez wstępną filtrację powietrze poddawane jest naświetlaniu promieniami UV-C, a następnie po unieszkodliwieniu bakterii, wirusów i innych drobnoustrojów wydostaje się na zewnątrz. Zastosowanie zjawiska wymuszonego obiegu powietrza powoduje jego łagodny przepływ w całym pomieszczeniu. Dzięki bezpiecznej konstrukcji promieniowanie UV-C nie wydostaje się na zewnątrz, dlatego lampy przepływowe ONYA działają w pomieszczeniach, gdzie trzeba bezpiecznie i skutecznie zdezynfekować powietrze w obecności ludzi. Roch stworzony specjalnie dla rynku edukacyjnego i poradni specjalistycznych - ultracichy, wydajny i skuteczny (potwierdzony badaniami).

uvc - oczyszcza powietrze i powierzchnie

Salus

Lampy UV-C bezpośredniego działania są jedną z najskuteczniejszych i najszybszych metod dezynfekcji powierzchni i powietrza. Należy jednak pamiętać, że bezpośrednie działanie światła UV-C jest szkodliwe dla skóry i oczu wywołując poparzenia skórne oraz zapalenie spojówek, dlatego należy szczególnie zadbać, aby wszyscy opuścili pomieszczenie przed włączeniem urządzenia. Dla pełni bezpieczeństwa wszystkie nasze lampy bezpośredniego działania są sterowane za pomocą pilota. Salus działający dookólnie ma swoje zastosowanie wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba zdezynfekowania np.: ścian, blatów, mebli i innych przedmiotów - tam, gdzie wymagany jest wysoki stopień czystości mikrobiologicznej powierzchni i powietrza. Wystarczy kilka minut, aby zneutralizować wirusy, bakterie i inne drobnoustroje. Należy rownież pamiętać o kwiatach, które nie powinny być wystawiane na działanie UV-C.

Roch uvc, Eirin uvc
Oczyszczacz powietrza uv-c
lampa roch i eirin uvc bezpieczna dla ludzi bardzo cicha

Skuteczność Roch potwierdzona badaniami niezależnego Instytutu. Nie przeszkadza w zajęciach wymagających skupienia. Ultracicha praca w pionie i poziomie (np. w pozycji leżącej na szafce).

Salus uvc
Lampa bezpośredniego działania
lampa bezpośredniego działania uvc salus

Lampy Salus skutecznie dezynfekują powierzchnie wspólnie używane. Działają w zasięgu 360 stopni co znacząco skraca czas unicestwiania wirusów, bakterii i innych znanych drobnoustrojów.

W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych Aktywna Tablica na lata 2020-2024 wybrane nasze produkty mogą być zakupione z wymienionego programu przez szkoły, w których kształcą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niewidomi oraz uczniowie z niepełnosprawnościami.

W ofercie posiadamy produkty, które można sfinansować z rządowego programu Laboratoria Przyszłości.

rynek oświaty, edukacji

dystrybutorzy

Nasze produkty dostępne są u dystrybutorów zaopatrujących placówki w pomoce diagnostyczne, terapeutyczne i edukacyjne. Zapytaj swojego przedstawiciela o nasze produkty!

MasterEdukacja.pl
Mączniki, Aleja Rzekty 77
63-460 Nowe Skalmierzyce
+48 790 869 086
www.masteredukacja.pl
Eduksięgarnia - Seventh Sea S.C.
ul. Człuchowska 66

01-360 Warszawa
+48 22 666 2002
www.eduksiegarnia.pl

Mana Medical Sp. z o.o.

ul. Piechoty Łanowej 46
02-951 Warszawa
+48 22 885 65 03, 22 651 82 85
www.sklep-mana.com.pl

OPTOMETRIA.PL s.c.

ul. Tęczowa 11
56-120 Brzeg Dolny
+48 71 726 16 69, 607 238 664
www.optometria.pl

Można je również kupić w naszym e-Sklepie, w ten sposób będziesz wspierać program przesiewowych badań widzenia dzieci Spojrzeć Inaczej©.

Używamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Inne pliki cookie
Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam naszych produktów, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Zmień preferencje Akceptuj wszystkie
Cookies